Cột thép chiếu sáng RTC | HAPULICO INDUSTRY JSC

Cột RTC - Cột kẻ thẳng liền cần

Cột đèn chiếu sáng có cấu tạo thân cột bằng ống thép tròn côn được dập tạo hình thành các đường múi côn trang trí chạy dọc theo thân cột, đầu ngọn cột được uốn thành cần vươn để lắp chóa đèn đường phố. Cột cao từ 6m đến 11m...


Cột RTC - Cột kẻ thẳng liền cần

 


Cột thép chiếu sáng RTC

Relevant Links: link1 link2