Cột thép chiếu sáng RX-D78 | HAPULICO INDUSTRY JSC

Cột kẻ xoắn cần rời: Cột RX-D78

Cột kẻ xoắn cần rời: Cột RX-D78

Công nghệ chế tạo tiên tiến, cột tròn côn được tạo hình rãnh khía xoắn làm cột đèn trang trí. Thiết kế cho phép lắp nhiều kiểu cần đèn khác nhau...


 


Cột thép chiếu sáng RX-D78

Relevant Links: link1 link2