Cột đèn tròn côn liền cần đơn cao 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M

Cột đèn chiếu sáng tròn côn liền cần TCC

Cột đèn chiếu sáng tròn côn liền cần TCC

Cột thép chiếu sáng kiểu tròn côn liền cần mạ kẽm nhúng nóng. Thân cột tròn côn, ngọn cột được uốn liền thành cần đèn, kích thước đầu cột D58mm phù hợp với tất cả các loại đèn đường phố, chiều cao cột từ 6~11m.


cột đèn tròn côn liền cần