Nghệ thuật công cộng với cột đèn cao áp tượng trưng cho tính đổi mới sáng tạo


Variations in Texas Tech University Variations in Texas Tech University Variations in Texas Tech University A fun piece in W.G Mallett School A fun piece in W.G Mallett School Variations in Texas Tech University

Nghệ sĩ điêu khắc Aaron Stephan đã sử dụng chất liệu cột đèn cao áp để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật công cộng với ý tưởng biến các cột đèn cao áp tiêu chuẩn thành một trải nghiệm động bằng cách bỏ qua hình thức đứng thẳng truyền thống của nó để diễn tả một loạt các mối quan hệ thể hiện sự phát triển phải là luôn đổi mới sáng tạo chứ không cứ đi theo một giải pháp cố định.

Một trong những tác phẩm nổi bật của Aaron Stephan về chủ đề này có tiêu đề là "Variations" đã được lắp ở trường đại học Texas Tech University vào 6/2015. Nói về tác phẩm của mình trong bài trình bày cho Ủy ban nghệ thuật công cộng, Aaron Stephan cho biết "Nó có thể là một sự tiến hóa luôn thay đổi mà không có giải pháp cố định. Tôi nghĩ đây là một khái niệm quan trọng - đặc biệt là trong khuôn viên trường đại học - nơi mà giáo dục luôn luôn luân chuyển và phát triển."

Được biết nghệ sĩ Aaron Stephan đã có những tác phẩm nghệ thuật công cộng thể hiện ý tưởng tương tự, như tác phẩm "A fun piece" lắp đặt trước sân trường W.G. Mallett School ở Farmington vào năm 2012 và tác phẩm "Luminous Arbor" lắp ở Woodfords Corner gần ngã năm dọc theo đại lộ Forest Avenue ở City of Portland vào năm 2016.
Relevant Links: link1 link2